Friday, November 7, 2008

Alcocon 3

1972: AlcoCon. 1980: AlcoCon 2. Nästa år firar Club Cosmos, Sveriges äldsta science fiction-förening 55 år med Alcocon 3.

Kongressen är tänkt att vara av det lite lättviktigare slaget med mer betoning på umgänge än på ett tungt program med paneler och föredrag. 24-26 april 2009 i Axel-Huset vid Axel Dahlströms Torg i Göteborg.

Andra bloggar om: , ,

No comments: